fbpx
Шаг Александры к здоровой жизни
100% 
Собрано: 10 979 UAH
Необходимо: 10 979 UAH
Сбор средств на этот проект завершен!
Спасибо за помощь!
SMS
Шаг Александры к здоровой жизни
10 979 UAH
собрано из 10 979 UAH
Поддержали: Трансфер, Евгений, Ярослав, Олександр Микал и еще 1
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Ми щиро вдячні!
2 079 UAH
Трансфер
16.11.2016
200 UAH
Евгений
08.11.2016
5 000 UAH
Евгений
08.11.2016
1 000 UAH
Ярослав
01.11.2016
500 UAH
Олександр Микал
20.10.2016
200 UAH
Виталий
20.10.2016
2 000 UAH
Галина
18.10.2016
Размер благотворительного взноса
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Способ платежа
Liqpay
Персональные данные
Вы должны принять Условия, чтобы продолжить

Мы вышлем уведомление о получении пожертвования на ваш email

Awaiting for the safe payment page redirection...
Перенаправление на безопасную страницу платежа...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

Дорогие благотворители и Друзья, недавно к нам за помощью обратилась мама маленькой Александры Ксеневич. У девочки еще в раннем детстве, в результате перенесенных травм во время родов, диагностировали ДЦП со стойким нарушением движений.

Шесть лет мама Ольга самостоятельно отчаянно борется за полноценную жизнь своего ребенка. Пройдя ряд курсов лечения и реабилитации, массажей и ЛФК девочке удалось сделать первые шаги и сказать первые слова.

Врачи отмечают, что крайне важным для развития ребенка является продолжение реабилитации, поэтому рекомендуют Саши уже в октябре пройти курс в Международной клинике восстановительного лечения в г. Трускавец

К сожалению, мама не имеет возможности оплатить этот курс своей дочери и нуждается в нашей с Вами помощи. Для того, чтобы дать девочке шанс на нормальную жизнь, нам необходимо собрать 10 850 грн.

* Сумма на сайте составляет 10 979 грн. — включена стоимость комиссии за перечисление средств.

** В случае превышения указанной суммы, средства будут переведены на неотложные проекты по усмотрению Фонда.

2 079 UAH
Трансфер /
200 UAH
Евгений /
5 000 UAH
Евгений /
1 000 UAH
Ярослав /
500 UAH
Олександр Микал /
200 UAH
Виталий /
2 000 UAH
Галина /
{Description}

Дорогие благотворители и Друзья, недавно к нам за помощью обратилась мама маленькой Александры Ксеневич. У девочки еще в раннем детстве, в результате перенесенных травм во время родов, диагностировали ДЦП со стойким нарушением движений.

Шесть лет мама Ольга самостоятельно отчаянно борется за полноценную жизнь своего ребенка. Пройдя ряд курсов лечения и реабилитации, массажей и ЛФК девочке удалось сделать первые шаги и сказать первые слова.

Врачи отмечают, что крайне важным для развития ребенка является продолжение реабилитации, поэтому рекомендуют Саши уже в октябре пройти курс в Международной клинике восстановительного лечения в г. Трускавец

К сожалению, мама не имеет возможности оплатить этот курс своей дочери и нуждается в нашей с Вами помощи. Для того, чтобы дать девочке шанс на нормальную жизнь, нам необходимо собрать 10 850 грн.

* Сумма на сайте составляет 10 979 грн. — включена стоимость комиссии за перечисление средств.

** В случае превышения указанной суммы, средства будут переведены на неотложные проекты по усмотрению Фонда.

{Donors}
2 079 UAH
Трансфер /
200 UAH
Евгений /
5 000 UAH
Евгений /
1 000 UAH
Ярослав /
500 UAH
Олександр Микал /
200 UAH
Виталий /
2 000 UAH
Галина /
{Result}
null
{Other projects}