Глюкометр для Нины Александровны
100% 
Собрано: 600 UAH
Необходимо: 600 UAH
Сбор средств на этот проект завершен!
Спасибо за помощь!
SMS
Глюкометр для Нины Александровны
600 UAH
собрано из 600 UAH
Поддержали: Трансфер
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Размер благотворительного взноса
UAH
Please enter valid amount
from 50 to 50000 UAH
Способ платежа
Liqpay
Персональные данные
Вы должны принять Условия, чтобы продолжить

Мы вышлем уведомление о получении пожертвования на ваш email

Awaiting for the safe payment page redirection...
Перенаправление на безопасную страницу платежа...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

Нина Александровна Троценко – одинокая пенсионерка из села Озерного Житомирской области. Как и подавляющее большинство пожилых людей, она имеет целый «букет» болезней. Ситуация осложняется тем, что у женщины – сахарный диабет, и она должна постоянно проверять уровень сахара в крови.

Нина Александровна обратилась в Фонд «Давай поможем» с просьбой помочь ей в приобретении глюкометра. Мы откликнулись на эту просьбу и приняли решение передать пенсионерке глюкометр Bionime Rightest GM550. Его стоимость – 600 гривен.

Давайте поможем одинокому пожилому человеку получить жизненно необходимый медицинский аппарат!

600 UAH
Трансфер /
{Description}

Нина Александровна Троценко – одинокая пенсионерка из села Озерного Житомирской области. Как и подавляющее большинство пожилых людей, она имеет целый «букет» болезней. Ситуация осложняется тем, что у женщины – сахарный диабет, и она должна постоянно проверять уровень сахара в крови.

Нина Александровна обратилась в Фонд «Давай поможем» с просьбой помочь ей в приобретении глюкометра. Мы откликнулись на эту просьбу и приняли решение передать пенсионерке глюкометр Bionime Rightest GM550. Его стоимость – 600 гривен.

Давайте поможем одинокому пожилому человеку получить жизненно необходимый медицинский аппарат!

{Donors}
600 UAH
Трансфер /
{Result}
null
{Other projects}