fbpx
The bed is his entire world!
20% 
Сollected: 3 760 UAH
Needed: 18 900 UAH
This project is completed!
Thanks for the help!
SMS
The bed is his entire world!
3 760 UAH
собрано из 18 900 UAH
Supporters: Elena Sh, Olga, Ирина, Анонім and more 4
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Ми щиро вдячні!
200 UAH
Elena Sh
03.12.2015
200 UAH
Olga
14.11.2015
100 UAH
Ирина
02.11.2015
200 UAH
Анонім
13.10.2015
300 UAH
Ирина
13.10.2015
60 UAH
Андрій
22.09.2015
100 UAH
SG
13.08.2015
1 500 UAH
Marina
29.07.2015
100 UAH
андрей
14.07.2015
1 000 UAH
анонимно
01.07.2015
Donation amount
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Payment method
Liqpay
Whom should we thank?
You should accept Terms of Service to donate

We will send the donation success notice to this address

Awaiting for the safe payment page redirection...
Awaiting for the safe payment page redirection...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

Oleg is 34 years old. All the future with his dreams and hopes lies ahead of him… One summer evening in a burst of enthusiasm and incredible carelessness he decided to jump with his friends in the river.

As a result – broken spine broken dreams, disability, paralysis and bedridden existence … This is exactly how his life looks 13 years later. Friends, just imagine – for long 13 years the entire body below the neck of the poor man is paralyzed. The only part of the body he can move is his right arm.

All these years Oleg almost never went outside. Due to the constant lying in a bed, he developed multiple pressure sores on the body, which complicate a man’s life even further. He does not move at all and requires special care. His parents are rather old – they do not have either the strength or the monies to take care of their disabled son. So, they had nothing else to do than to send him to the nursing home in Rzhyshchiv. But the institution has barely enough funds for the food, and therefore it is senseless even to dream of any special equipment.

However, even in such tragic situation, the man remains to be very positive, smiling and believes in his happy future.

Dear friends, Oleg really needs a tilting bed with an anti-bedsore mattress! This will give him the opportunity to move, and finally get rid from the bed sores that are covering his body.

The cost of the tilting bed and the anti-bedsore mattress is 18 300 UAH.

Even your 10 or 50 UAH can help the man to experience his life in a new way!

To help Oleg, click the “Let’s help!” button.

200 UAH
Elena Sh /
200 UAH
Olga /
100 UAH
Ирина /
200 UAH
Анонім /
300 UAH
Ирина /
60 UAH
Андрій /
100 UAH
SG /
1 500 UAH
Marina /
100 UAH
андрей /
1 000 UAH
анонимно /
{Description}

Oleg is 34 years old. All the future with his dreams and hopes lies ahead of him… One summer evening in a burst of enthusiasm and incredible carelessness he decided to jump with his friends in the river.

As a result – broken spine broken dreams, disability, paralysis and bedridden existence … This is exactly how his life looks 13 years later. Friends, just imagine – for long 13 years the entire body below the neck of the poor man is paralyzed. The only part of the body he can move is his right arm.

All these years Oleg almost never went outside. Due to the constant lying in a bed, he developed multiple pressure sores on the body, which complicate a man’s life even further. He does not move at all and requires special care. His parents are rather old – they do not have either the strength or the monies to take care of their disabled son. So, they had nothing else to do than to send him to the nursing home in Rzhyshchiv. But the institution has barely enough funds for the food, and therefore it is senseless even to dream of any special equipment.

However, even in such tragic situation, the man remains to be very positive, smiling and believes in his happy future.

Dear friends, Oleg really needs a tilting bed with an anti-bedsore mattress! This will give him the opportunity to move, and finally get rid from the bed sores that are covering his body.

The cost of the tilting bed and the anti-bedsore mattress is 18 300 UAH.

Even your 10 or 50 UAH can help the man to experience his life in a new way!

To help Oleg, click the “Let’s help!” button.

{Donors}
200 UAH
Elena Sh /
200 UAH
Olga /
100 UAH
Ирина /
200 UAH
Анонім /
300 UAH
Ирина /
60 UAH
Андрій /
100 UAH
SG /
1 500 UAH
Marina /
100 UAH
андрей /
1 000 UAH
анонимно /
{Result}
null
{Other projects}