fbpx
WELLSITE OF LIFE
100% 
Сollected: 28 090 UAH
Needed: 28 090 UAH
This project is completed!
Thanks for the help!
SMS
WELLSITE OF LIFE
28 090 UAH
собрано из 28 090 UAH
Supporters: Засновники, Решетняк Є.О., Інкасація Lets help Box, Янина and more 27
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Ми щиро вдячні!
4 565 UAH
Засновники
03.09.2015
5 000 UAH
Засновники
03.09.2015
350 UAH
Решетняк Є.О.
02.09.2015
1 435 UAH
Інкасація Lets help Box
01.09.2015
300 UAH
Янина
23.08.2015
400 UAH
Janette Martell
22.08.2015
100 UAH
Катя
19.08.2015
150 UAH
Елена
15.08.2015
150 UAH
Юлия В
14.08.2015
100 UAH
Микола
09.08.2015
50 UAH
Mari
06.08.2015
50 UAH
Уляна
06.08.2015
4 000 UAH
Сім'я Попових
06.08.2015
150 UAH
Anja
04.08.2015
300 UAH
Sasha
04.08.2015
300 UAH
Катя
04.08.2015
500 UAH
Шурка
04.08.2015
250 UAH
Евгений
04.08.2015
2 000 UAH
marina
04.08.2015
5 000 UAH
Засновники
04.08.2015
40 UAH
Alexandra
04.08.2015
80 UAH
B. Nataliya
04.08.2015
280 UAH
Мария
04.08.2015
200 UAH
Мария
04.08.2015
20 UAH
Анна
04.08.2015
50 UAH
Mari
04.08.2015
50 UAH
SGO
04.08.2015
20 UAH
Аліса
04.08.2015
50 UAH
Валентина
04.08.2015
50 UAH
Наталья
04.08.2015
500 UAH
Наталья
31.07.2015
1 000 UAH
Mari
29.07.2015
100 UAH
андрей
14.07.2015
500 UAH
olga
15.06.2015
Donation amount
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Payment method
Liqpay
Whom should we thank?
You should accept Terms of Service to donate

We will send the donation success notice to this address

Awaiting for the safe payment page redirection...
Awaiting for the safe payment page redirection...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

Let us introduce you to the institution for elderly people in the Village of Chernyn where 87 elderly people reside — some of them are completely lonely, but most of them were abandoned there forever. Each of them has his or her own life story. You may talk with some interesting people here. For example, with grandpa Maxim, the veteran who remembers the Second World War, survived the famine, fought for the better future for us and himself, and late in his life found himself stuck in a room of the institution for elderly p eople with four other old men, as miserable as he is. Could he possibly think that will happen to him? Could he and 86 elderly people more possibly think that they would spend their oldness in such a way — in such bad conditions? The buildings on the territory are very old — from 1950s, everything needs repairs, administration tries to support everything with their own resources, but it is impossible without sufficient funding.

They urgently needed a new wellsite, because the old one from 1950s has became completely unsuitable for using water. Mykola Ivanovych, the Principal, had to bring 20 cans of water for the kitchen and for elderly to drink every day. We have raised the funds and thanks to Your help we have provided 92 lonely and elderly pensioners with water. The well was drilled, the institution has been put on to the wager mains, thus the elderly will have their thermal radiators working, will be able to do the laundry and to take a bath, which is exceptionally important for the bedridden people, which present the majority of institution. Thank you!

The cost of well drilling and all the jobs was 28 090 UAH.

                              

4 565 UAH
Засновники /
5 000 UAH
Засновники /
350 UAH
Решетняк Є.О. /
1 435 UAH
Інкасація Lets help Box /
300 UAH
Янина /
400 UAH
Janette Martell /
100 UAH
Катя /
150 UAH
Елена /
150 UAH
Юлия В /
100 UAH
Микола /
50 UAH
Mari /
50 UAH
Уляна /
4 000 UAH
Сім'я Попових /
150 UAH
Anja /
300 UAH
Sasha /
300 UAH
Катя /
500 UAH
Шурка /
250 UAH
Евгений /
2 000 UAH
marina /
5 000 UAH
Засновники /
40 UAH
Alexandra /
80 UAH
B. Nataliya /
280 UAH
Мария /
200 UAH
Мария /
20 UAH
Анна /
{Description}

Let us introduce you to the institution for elderly people in the Village of Chernyn where 87 elderly people reside — some of them are completely lonely, but most of them were abandoned there forever. Each of them has his or her own life story. You may talk with some interesting people here. For example, with grandpa Maxim, the veteran who remembers the Second World War, survived the famine, fought for the better future for us and himself, and late in his life found himself stuck in a room of the institution for elderly p eople with four other old men, as miserable as he is. Could he possibly think that will happen to him? Could he and 86 elderly people more possibly think that they would spend their oldness in such a way — in such bad conditions? The buildings on the territory are very old — from 1950s, everything needs repairs, administration tries to support everything with their own resources, but it is impossible without sufficient funding.

They urgently needed a new wellsite, because the old one from 1950s has became completely unsuitable for using water. Mykola Ivanovych, the Principal, had to bring 20 cans of water for the kitchen and for elderly to drink every day. We have raised the funds and thanks to Your help we have provided 92 lonely and elderly pensioners with water. The well was drilled, the institution has been put on to the wager mains, thus the elderly will have their thermal radiators working, will be able to do the laundry and to take a bath, which is exceptionally important for the bedridden people, which present the majority of institution. Thank you!

The cost of well drilling and all the jobs was 28 090 UAH.

                              

{Donors}
4 565 UAH
Засновники /
5 000 UAH
Засновники /
350 UAH
Решетняк Є.О. /
1 435 UAH
Інкасація Lets help Box /
300 UAH
Янина /
400 UAH
Janette Martell /
100 UAH
Катя /
150 UAH
Елена /
150 UAH
Юлия В /
100 UAH
Микола /
50 UAH
Mari /
50 UAH
Уляна /
4 000 UAH
Сім'я Попових /
150 UAH
Anja /
300 UAH
Sasha /
300 UAH
Катя /
500 UAH
Шурка /
250 UAH
Евгений /
2 000 UAH
marina /
5 000 UAH
Засновники /
40 UAH
Alexandra /
80 UAH
B. Nataliya /
280 UAH
Мария /
200 UAH
Мария /
20 UAH
Анна /
{Result}
null
{Other projects}