fbpx
ORPHANS WITHOUT HEATING
100% 
Сollected: 43 828 UAH
Needed: 43 500 UAH
This project is completed!
Thanks for the help!
SMS
ORPHANS WITHOUT HEATING
43 828 UAH
собрано из 43 500 UAH
Supporters: Вадим, Іванов Сергій, Елена, Olga and more 28
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Ми щиро вдячні!
300 UAH
вадим
20.11.2015
20 000 UAH
Іванов Сергій
19.11.2015
200 UAH
Елена
18.11.2015
400 UAH
Olga
14.11.2015
300 UAH
Владислав М
12.11.2015
100 UAH
Mari
09.11.2015
5 000 UAH
Олег
08.11.2015
200 UAH
Ігор
08.11.2015
2 000 UAH
Женя
05.11.2015
1 500 UAH
Сергей Иванов
31.10.2015
500 UAH
Салабай Наталія Володимирівна
28.10.2015
200 UAH
Лиза
14.10.2015
200 UAH
вадим
08.10.2015
500 UAH
ШОВ
07.10.2015
913 UAH
Інкасація Lets help Bоx (Міське свято іжі)
05.10.2015
1 605 UAH
Інкасація Lets help Box
01.10.2015
400 UAH
Janette Martell
30.09.2015
50 UAH
Кристина
29.09.2015
450 UAH
Янина
27.09.2015
50 UAH
Ирина
24.09.2015
50 UAH
Марина
24.09.2015
50 UAH
Оля
23.09.2015
5 060 UAH
Інкасація Lets help Box (Барахолка ІМВ)
23.09.2015
500 UAH
Janette Martell
13.09.2015
500 UAH
Інкасація Lets help Box
13.09.2015
250 UAH
гладкий вадим борисович
26.08.2015
300 UAH
Анонім
19.08.2015
200 UAH
Шурка
19.08.2015
200 UAH
Анонім
19.08.2015
1 400 UAH
Іванов Сергій Іванович
17.08.2015
300 UAH
SG
13.08.2015
100 UAH
Н.Ф.
13.08.2015
50 UAH
Уляна
06.08.2015
Donation amount
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Payment method
Liqpay
Whom should we thank?
You should accept Terms of Service to donate

We will send the donation success notice to this address

Awaiting for the safe payment page redirection...
Awaiting for the safe payment page redirection...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

IMG_4430They don’t have their own rooms, they have nothing of their own, they don’t have dads and moms. There’s only orphanage, which has became everything for those kids!

The Gorodetsky Orphanage in Vorzel was built back in 1933, and is a complex of several old buildings. Now here live 72 abandoned children aged 0 to 5, most of them sick with cerebral palsy, down syndrome and autism – they need care, help and support. And as it has turned out recently they urgently need HEAT!

IMG_4419Last spring the heating system went out of order due to venerable age, but the winter is coming and the children are risking meeting it in a cold building, sleeping in cold beds and eating food from cold dishes. Do they really deserve it, have not there been enough trials of life on their way? The administration has already found a sponsor for the purchase of necessary materials for heating system, now they need our help to raise funds for the repair work, so that the kids will be able to meet the winter in warmth! There is very few time left!

The cost of the heating system for the orphanage is 50.985 UAH.

Let’s help the kids stay warm!

To participate in the project, click “Let’s help!” button.

300 UAH
вадим /
20 000 UAH
Іванов Сергій /
200 UAH
Елена /
400 UAH
Olga /
300 UAH
Владислав М /
100 UAH
Mari /
5 000 UAH
Олег /
200 UAH
Ігор /
2 000 UAH
Женя /
1 500 UAH
Сергей Иванов /
500 UAH
Салабай Наталія Володимирівна /
200 UAH
Лиза /
200 UAH
вадим /
500 UAH
ШОВ /
913 UAH
Інкасація Lets help Bоx (Міське свято іжі) /
1 605 UAH
Інкасація Lets help Box /
400 UAH
Janette Martell /
50 UAH
Кристина /
450 UAH
Янина /
50 UAH
Ирина /
50 UAH
Марина /
50 UAH
Оля /
5 060 UAH
Інкасація Lets help Box (Барахолка ІМВ) /
500 UAH
Janette Martell /
500 UAH
Інкасація Lets help Box /
{Description}

IMG_4430They don’t have their own rooms, they have nothing of their own, they don’t have dads and moms. There’s only orphanage, which has became everything for those kids!

The Gorodetsky Orphanage in Vorzel was built back in 1933, and is a complex of several old buildings. Now here live 72 abandoned children aged 0 to 5, most of them sick with cerebral palsy, down syndrome and autism – they need care, help and support. And as it has turned out recently they urgently need HEAT!

IMG_4419Last spring the heating system went out of order due to venerable age, but the winter is coming and the children are risking meeting it in a cold building, sleeping in cold beds and eating food from cold dishes. Do they really deserve it, have not there been enough trials of life on their way? The administration has already found a sponsor for the purchase of necessary materials for heating system, now they need our help to raise funds for the repair work, so that the kids will be able to meet the winter in warmth! There is very few time left!

The cost of the heating system for the orphanage is 50.985 UAH.

Let’s help the kids stay warm!

To participate in the project, click “Let’s help!” button.

{Donors}
300 UAH
вадим /
20 000 UAH
Іванов Сергій /
200 UAH
Елена /
400 UAH
Olga /
300 UAH
Владислав М /
100 UAH
Mari /
5 000 UAH
Олег /
200 UAH
Ігор /
2 000 UAH
Женя /
1 500 UAH
Сергей Иванов /
500 UAH
Салабай Наталія Володимирівна /
200 UAH
Лиза /
200 UAH
вадим /
500 UAH
ШОВ /
913 UAH
Інкасація Lets help Bоx (Міське свято іжі) /
1 605 UAH
Інкасація Lets help Box /
400 UAH
Janette Martell /
50 UAH
Кристина /
450 UAH
Янина /
50 UAH
Ирина /
50 UAH
Марина /
50 UAH
Оля /
5 060 UAH
Інкасація Lets help Box (Барахолка ІМВ) /
500 UAH
Janette Martell /
500 UAH
Інкасація Lets help Box /
{Result}
null
{Other projects}