fbpx
Siraj Valentina Ivanivna
100% 
Сollected: 35 250 UAH
Needed: 35 000 UAH
This project is completed!
Thanks for the help!
SMS
Siraj Valentina Ivanivna
35 250 UAH
собрано из 35 000 UAH
Supporters: Віталій, Olga, Наталья, Тамара and more 33
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Ми щиро вдячні!
250 UAH
Віталій
17.10.2016
434 UAH
Olga
11.10.2016
100 UAH
Наталья
26.09.2016
200 UAH
Тамара
23.09.2016
100 UAH
Роман
22.09.2016
100 UAH
Евгения
21.09.2016
250 UAH
Евгений
21.09.2016
200 UAH
Иван
20.09.2016
100 UAH
Александра
20.09.2016
250 UAH
Валентина
20.09.2016
850 UAH
Дмитрий
20.09.2016
250 UAH
N
20.09.2016
1 000 UAH
аноним
20.09.2016
100 UAH
Ольга
20.09.2016
100 UAH
Дмитрий
20.09.2016
50 UAH
Юрий
20.09.2016
1 000 UAH
Никита
20.09.2016
300 UAH
Сергій
19.09.2016
250 UAH
Ольга
19.09.2016
150 UAH
Игорь
19.09.2016
400 UAH
Евгения
19.09.2016
2 500 UAH
СКС "Кредитна карта"
19.09.2016
1 000 UAH
Инна
16.09.2016
100 UAH
Оксана
14.09.2016
1 000 UAH
Доця
13.09.2016
100 UAH
Ольга
13.09.2016
20 000 UAH
ТОВ
13.09.2016
250 UAH
Нина
09.09.2016
110 UAH
dima
09.09.2016
200 UAH
Галина
09.09.2016
200 UAH
Екатерина
09.09.2016
106 UAH
Даня
09.09.2016
250 UAH
Ольга
08.09.2016
2 500 UAH
Марина
07.09.2016
200 UAH
Наталия
07.09.2016
100 UAH
Ксения
07.09.2016
100 UAH
Алиса
07.09.2016
100 UAH
Анастасия
07.09.2016
Donation amount
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Payment method
Liqpay
Whom should we thank?
You should accept Terms of Service to donate

We will send the donation success notice to this address

Awaiting for the safe payment page redirection...
Awaiting for the safe payment page redirection...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

Recently, asking for help to our Foundation came a beautiful and bright woman – Valentina Siraj. Unfortunately it suffered a serious illness and now she requires urgent surgical intervention. Professional and specialist physician Olga says that the operation is vital for the salvation of Valentina. Together, let us help Valentina Ivanovna defeat the disease and give happiness to be healthy again!

*The sum of the is 35 000 UAH – includes the cost of fees for the transfer of funds .

** In case of exceeding this amount , the funds will be transferred to the pressing projects at the discretion of the Fund.

250 UAH
Віталій /
434 UAH
Olga /
100 UAH
Наталья /
200 UAH
Тамара /
100 UAH
Роман /
100 UAH
Евгения /
250 UAH
Евгений /
200 UAH
Иван /
100 UAH
Александра /
250 UAH
Валентина /
850 UAH
Дмитрий /
250 UAH
N /
1 000 UAH
аноним /
100 UAH
Ольга /
100 UAH
Дмитрий /
50 UAH
Юрий /
1 000 UAH
Никита /
300 UAH
Сергій /
250 UAH
Ольга /
150 UAH
Игорь /
400 UAH
Евгения /
2 500 UAH
СКС "Кредитна карта" /
1 000 UAH
Инна /
100 UAH
Оксана /
1 000 UAH
Доця /
{Description}

Recently, asking for help to our Foundation came a beautiful and bright woman – Valentina Siraj. Unfortunately it suffered a serious illness and now she requires urgent surgical intervention. Professional and specialist physician Olga says that the operation is vital for the salvation of Valentina. Together, let us help Valentina Ivanovna defeat the disease and give happiness to be healthy again!

*The sum of the is 35 000 UAH – includes the cost of fees for the transfer of funds .

** In case of exceeding this amount , the funds will be transferred to the pressing projects at the discretion of the Fund.

{Donors}
250 UAH
Віталій /
434 UAH
Olga /
100 UAH
Наталья /
200 UAH
Тамара /
100 UAH
Роман /
100 UAH
Евгения /
250 UAH
Евгений /
200 UAH
Иван /
100 UAH
Александра /
250 UAH
Валентина /
850 UAH
Дмитрий /
250 UAH
N /
1 000 UAH
аноним /
100 UAH
Ольга /
100 UAH
Дмитрий /
50 UAH
Юрий /
1 000 UAH
Никита /
300 UAH
Сергій /
250 UAH
Ольга /
150 UAH
Игорь /
400 UAH
Евгения /
2 500 UAH
СКС "Кредитна карта" /
1 000 UAH
Инна /
100 UAH
Оксана /
1 000 UAH
Доця /
{Result}
null
{Other projects}