fbpx
I WANT TO FEEL WHAT YOU SEE!
100% 
Сollected: 137 500 UAH
Needed: 137 500 UAH
This project is completed!
Thanks for the help!
SMS
I WANT TO FEEL WHAT YOU SEE!
137 500 UAH
собрано из 137 500 UAH
Supporters: Благодійні внески від фізосіб (BLACK BOX), YK, SG, Olga and Катюша
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Donation amount
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Payment method
Liqpay
Whom should we thank?
You should accept Terms of Service to donate

We will send the donation success notice to this address

Awaiting for the safe payment page redirection...
Awaiting for the safe payment page redirection...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

If you can see faces of your family and children, everything in bloom in spring, beautiful paintings and just yourself in the mirror every day… then you are lucky! Unfortunately, there are people that will never be able to see all of this, only feel with a touch of their hand.

Dear friends, we want to tell you about a place in Kyiv where people blind from their birth or those who became blind in one moment may gratuitously learn to study, work, and adapt to life. Centre for people with visual deficiency“Vikno u Svit” (Window to the World) has helped thousands of people during the years of its existence. The centre works in three main directions:project_03_2

  • Teaching to read and write in Braille
  • Sensor teaching with telephones for blind people to orientate in the city with a map in a phone, distinguish banknotes, colours and many other useful things
  • Teaching to work with special computers for blind people that make it possible to work fully functionally, communicate and in general — social adaptation of blind people.

Index_Everest-D-v4-front-leftWe found out that first of all now the centre needs to buy a Braille printer (their old one, manufactured in 1985, simply stopped working due to his respectable age). With the help of this printer blind people will be able to study, work, receive images in special convex shape. The printer even has a special function — the dots arranged in certain way distinguish with their density and height the colour that should be in the picture. The thing is really necessary for blind people, which find it difficult to adapt to life nowadays. Just try to put yourself in the place of such person: what is it like to see nothing?!

The cost for the ViewPlus Cub Jr. Braille Printer — 137 500 UAH.

Let’s help the blind people from the Centre for people with visual deficiency “Vikno u Svit” together! To take part in the project click “Let’s help!”

136 675 UAH
Благодійні внески від фізосіб (BLACK BOX) /
100 UAH
YK /
200 UAH
SG /
500 UAH
Olga /
25 UAH
Катюша /
{Description}

If you can see faces of your family and children, everything in bloom in spring, beautiful paintings and just yourself in the mirror every day… then you are lucky! Unfortunately, there are people that will never be able to see all of this, only feel with a touch of their hand.

Dear friends, we want to tell you about a place in Kyiv where people blind from their birth or those who became blind in one moment may gratuitously learn to study, work, and adapt to life. Centre for people with visual deficiency“Vikno u Svit” (Window to the World) has helped thousands of people during the years of its existence. The centre works in three main directions:project_03_2

  • Teaching to read and write in Braille
  • Sensor teaching with telephones for blind people to orientate in the city with a map in a phone, distinguish banknotes, colours and many other useful things
  • Teaching to work with special computers for blind people that make it possible to work fully functionally, communicate and in general — social adaptation of blind people.

Index_Everest-D-v4-front-leftWe found out that first of all now the centre needs to buy a Braille printer (their old one, manufactured in 1985, simply stopped working due to his respectable age). With the help of this printer blind people will be able to study, work, receive images in special convex shape. The printer even has a special function — the dots arranged in certain way distinguish with their density and height the colour that should be in the picture. The thing is really necessary for blind people, which find it difficult to adapt to life nowadays. Just try to put yourself in the place of such person: what is it like to see nothing?!

The cost for the ViewPlus Cub Jr. Braille Printer — 137 500 UAH.

Let’s help the blind people from the Centre for people with visual deficiency “Vikno u Svit” together! To take part in the project click “Let’s help!”

{Donors}
136 675 UAH
Благодійні внески від фізосіб (BLACK BOX) /
100 UAH
YK /
200 UAH
SG /
500 UAH
Olga /
25 UAH
Катюша /
{Result}
null
{Other projects}