fbpx
Laundry for Abandoned and Lonely
100% 
Сollected: 20 207 UAH
Needed: 20 207 UAH
This project is completed!
Thanks for the help!
SMS
Laundry for Abandoned and Lonely
20 207 UAH
собрано из 20 207 UAH
Supporters: Вовченко Сергій Миколайович, Ігор Л., Лена Ардатова-Холлвуд, Ольга and more 12
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Ми щиро вдячні!
10 000 UAH
Вовченко Сергій Миколайович
02.10.2015
500 UAH
Ігор Л.
02.10.2015
200 UAH
Лена Ардатова-Холлвуд
01.10.2015
50 UAH
Ольга
01.10.2015
100 UAH
Катя
01.10.2015
100 UAH
Ирина Т
01.10.2015
350 UAH
Ирина
01.10.2015
457 UAH
Інкасація Lets help Box
01.10.2015
50 UAH
Анонім
01.10.2015
100 UAH
Анонім
01.10.2015
100 UAH
Анонім
01.10.2015
5 000 UAH
Вовченко С.М.
01.10.2015
100 UAH
Анонім
08.09.2015
100 UAH
SG
13.08.2015
2 000 UAH
Марина
16.06.2015
500 UAH
Котенева Наталія
16.06.2015
500 UAH
olga
15.06.2015
Donation amount
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Payment method
Liqpay
Whom should we thank?
You should accept Terms of Service to donate

We will send the donation success notice to this address

Awaiting for the safe payment page redirection...
Awaiting for the safe payment page redirection...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

When we were born, our mothers spent nights awake, changed our diapers, worried when we were ill, did not eat, we were everything to them. However, there comes the time when we swap our places — the name for it is oldness of our parents. We are obliged to take care of them, pay back our debt and respect. However, there are children that leave their old parents at institutions for elderly people after having taken their flats our houses, and after that never remember the old ones. They are also hurt, lonely and afraid of being alone in their oldness. There is a place in the Village of Chernysh where 92 elderly people reside in the institution for elderly people — some of them are completely lonely, but most of them were abandoned there forever. Location of the institution is very old, built in 1950s. Elderly people are placed in 4 buildings, barely standing from falling apart, 4-5 people share a room. It is quite confining and uncomfortable to turn out in such conditions in the old age. As we understand quite well, there is a need to do the washing for very old people every day, especially bed linen for bedridden, towels, clothes. Washing machines and dryer are entirely broken down. Now imagine doing washing for 92 people by hand.. It is urgently necessary to mend two professional washing machines and a dryer in the institution. Our Fund decided to help in this need and started a fund raising project in order to mend washing machines for institution for elderly people in the Village of Chernysh.

The repair cost of two professional washing machines is  20 311 UAH.

* In case of exceeding the specified amount, funds will be transferred on the urgent projects at the discretion of the Fund.

10 000 UAH
Вовченко Сергій Миколайович /
500 UAH
Ігор Л. /
200 UAH
Лена Ардатова-Холлвуд /
50 UAH
Ольга /
100 UAH
Катя /
100 UAH
Ирина Т /
350 UAH
Ирина /
5 000 UAH
Вовченко С.М. /
100 UAH
Анонім /
100 UAH
Анонім /
50 UAH
Анонім /
457 UAH
Інкасація Lets help Box /
100 UAH
Анонім /
100 UAH
SG /
2 000 UAH
Марина /
500 UAH
Котенева Наталія /
500 UAH
olga /
{Description}

When we were born, our mothers spent nights awake, changed our diapers, worried when we were ill, did not eat, we were everything to them. However, there comes the time when we swap our places — the name for it is oldness of our parents. We are obliged to take care of them, pay back our debt and respect. However, there are children that leave their old parents at institutions for elderly people after having taken their flats our houses, and after that never remember the old ones. They are also hurt, lonely and afraid of being alone in their oldness. There is a place in the Village of Chernysh where 92 elderly people reside in the institution for elderly people — some of them are completely lonely, but most of them were abandoned there forever. Location of the institution is very old, built in 1950s. Elderly people are placed in 4 buildings, barely standing from falling apart, 4-5 people share a room. It is quite confining and uncomfortable to turn out in such conditions in the old age. As we understand quite well, there is a need to do the washing for very old people every day, especially bed linen for bedridden, towels, clothes. Washing machines and dryer are entirely broken down. Now imagine doing washing for 92 people by hand.. It is urgently necessary to mend two professional washing machines and a dryer in the institution. Our Fund decided to help in this need and started a fund raising project in order to mend washing machines for institution for elderly people in the Village of Chernysh.

The repair cost of two professional washing machines is  20 311 UAH.

* In case of exceeding the specified amount, funds will be transferred on the urgent projects at the discretion of the Fund.

{Donors}
10 000 UAH
Вовченко Сергій Миколайович /
500 UAH
Ігор Л. /
200 UAH
Лена Ардатова-Холлвуд /
50 UAH
Ольга /
100 UAH
Катя /
100 UAH
Ирина Т /
350 UAH
Ирина /
5 000 UAH
Вовченко С.М. /
100 UAH
Анонім /
100 UAH
Анонім /
50 UAH
Анонім /
457 UAH
Інкасація Lets help Box /
100 UAH
Анонім /
100 UAH
SG /
2 000 UAH
Марина /
500 UAH
Котенева Наталія /
500 UAH
olga /
{Result}
null
{Other projects}