fbpx
Salvation view for Vladimir
100% 
Сollected: 11 600 UAH
Needed: 11 598 UAH
This project is completed!
Thanks for the help!
SMS
Salvation view for Vladimir
11 600 UAH
собрано из 11 598 UAH
Supporters: Анна, L, НадеждаЗуб, Shurkakimo and more 3
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Ми щиро вдячні!
900 UAH
Анна
12.09.2016
1 000 UAH
Анна
09.09.2016
2 000 UAH
L
08.09.2016
100 UAH
НадеждаЗуб
08.09.2016
250 UAH
shurkakimo
08.09.2016
5 000 UAH
Каканов С.В.
07.09.2016
2 000 UAH
Lena
15.08.2016
250 UAH
Шурка
15.08.2016
100 UAH
Дарья
11.08.2016
Donation amount
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Payment method
Liqpay
Whom should we thank?
You should accept Terms of Service to donate

We will send the donation success notice to this address

Awaiting for the safe payment page redirection...
Awaiting for the safe payment page redirection...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

When our team came with a charitable visit to the home for the elderly and disabled people in the village Gornostaypol, then to us for help directly addressed his resident – Vladimir Dmitrievich. From early childhood, the man had glaucoma, but in spite of it all his life selflessly and worked hard, first at the mine in the Luhansk region, and after moving to the capital – an aircraft factory. In 2008, doctors diagnosed him with more and cataracts, which eventually led to the complete loss of vision and performance. As a result, received a disability, it is already half a year in a boarding house on full state support. Now the 59-year-old Vladimir barely see silhouettes, and doctors say that surgery is needed urgently just another disease threatens the loss of vision in both eyes. Of course, in this situation, Vladimir has no means to pay for their own operation to restore sight and had to look for outside help.

In order to save the sight and the man to give him a welcome opportunity at least to take care of themselves, we need to collect 11 371.01 UAH. 

* The amount is 11598.43 UAH – includes the cost of fees for the transfer of funds.

** If you exceed this amount, the funds will be transferred to the emergency projects at the discretion of the Fund.

900 UAH
Анна /
1 000 UAH
Анна /
2 000 UAH
L /
100 UAH
НадеждаЗуб /
250 UAH
shurkakimo /
5 000 UAH
Каканов С.В. /
2 000 UAH
Lena /
250 UAH
Шурка /
100 UAH
Дарья /
{Description}

When our team came with a charitable visit to the home for the elderly and disabled people in the village Gornostaypol, then to us for help directly addressed his resident – Vladimir Dmitrievich. From early childhood, the man had glaucoma, but in spite of it all his life selflessly and worked hard, first at the mine in the Luhansk region, and after moving to the capital – an aircraft factory. In 2008, doctors diagnosed him with more and cataracts, which eventually led to the complete loss of vision and performance. As a result, received a disability, it is already half a year in a boarding house on full state support. Now the 59-year-old Vladimir barely see silhouettes, and doctors say that surgery is needed urgently just another disease threatens the loss of vision in both eyes. Of course, in this situation, Vladimir has no means to pay for their own operation to restore sight and had to look for outside help.

In order to save the sight and the man to give him a welcome opportunity at least to take care of themselves, we need to collect 11 371.01 UAH. 

* The amount is 11598.43 UAH – includes the cost of fees for the transfer of funds.

** If you exceed this amount, the funds will be transferred to the emergency projects at the discretion of the Fund.

{Donors}
900 UAH
Анна /
1 000 UAH
Анна /
2 000 UAH
L /
100 UAH
НадеждаЗуб /
250 UAH
shurkakimo /
5 000 UAH
Каканов С.В. /
2 000 UAH
Lena /
250 UAH
Шурка /
100 UAH
Дарья /
{Result}
null
{Other projects}