fbpx
Maxim’s breath of life!
100% 
Сollected: 20 418 UAH
Needed: 20 400 UAH
This project is completed!
Thanks for the help!
SMS
Maxim’s breath of life!
20 418 UAH
собрано из 20 400 UAH
Supporters: Іванов Сергій, Комисаренко В.В., Коханський В.К., Троян Ольга Олегівна and more 17
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Ми щиро вдячні!
11 522 UAH
Іванов Сергій
19.11.2015
18 UAH
Комисаренко В.В.
18.11.2015
30 UAH
Коханський В.К.
18.11.2015
500 UAH
Троян Ольга Олегівна
18.11.2015
50 UAH
Коберник Віталій Васильович
17.11.2015
50 UAH
Адаменко Марина
10.11.2015
100 UAH
Гавриленко Марина
10.11.2015
1 000 UAH
Аноним
03.11.2015
100 UAH
Ирина
02.11.2015
2 994 UAH
Аноним
30.10.2015
98 UAH
Аноним
30.10.2015
500 UAH
Guslavska Olga
28.10.2015
1 200 UAH
K
27.10.2015
26 UAH
Віталій Б.
24.10.2015
30 UAH
Артем
15.10.2015
200 UAH
Татьяна
11.10.2015
100 UAH
Андрей
27.09.2015
100 UAH
Ирина
25.09.2015
200 UAH
Рост
24.09.2015
200 UAH
Алена
24.09.2015
850 UAH
Галина
11.09.2015
50 UAH
Настя
21.08.2015
200 UAH
SG
13.08.2015
200 UAH
Анна
29.07.2015
100 UAH
Катя
28.07.2015
Donation amount
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Payment method
Liqpay
Whom should we thank?
You should accept Terms of Service to donate

We will send the donation success notice to this address

Awaiting for the safe payment page redirection...
Awaiting for the safe payment page redirection...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

November 6, 2013 a son was born in the Afanasiev family. It was a long-awaited child, and his parents have dreamed about his appearance for more than five years. But when Max was born a tragic situation has happened – he didn’t yell and so was immediately taken to the emergency room. The child was diagnosed with Cicatricial stenosis of the trachea. Anomala Pierre – Robin consisting of Syndrome Stclare. Media tracheostomy. Broncho – pulmonary dysplasia.

The baby couldn’t breathe, and aged 1.5 months he underwent surgery to install a tracheostomy (a tube in his throat), through which he now breathes. The tube needs constant monitoring and care, Maxim’s mother almost did not sleep to make sure that nothings gets into the hole, and sometimes she has to clean the tube every 15 minutes so that the child would not suffocate.
The doctor’s forecasts about Maxim’s “non-viability” did not materialize, he has not only began to hold his head straight, but he has also began to walk! Step-by-step, Maxim is struggling for a normal and fulfilling life! The first step on the way to recovery is a vacuum aspirator that removes extraneous particles and fluids from the respiratory tract.

When Maxim will turn 2 years old and he will grow up a bit, the doctors in Kiev in the OKHMATDYT Hospital will try to better his suffering and go for a surgery. But there are still lots of terrible ordeals for Maxim and his parents to go through. The tracheostomy has blocked the vocal cords, so Maxim still had not uttered a sound. Cicatricial stenosis of the trachea formed after his long artificial lung ventilation. Six long months Maxim has spent in intensive care, and aged 7 months he eventually came home.

Maxim’s mother wrote to us: “I want my son, like all kids, himself, to breath himself, to laugh and enjoye life, and so I could hear the long-awaited word “MOTHER”. Please, help us!”

The cost of the vacuum aspirator is 20 400 UAH.

Let’s help little Maxim to breathe freely! To participate in the project, click “Let’s help” button!

11 522 UAH
Іванов Сергій /
18 UAH
Комисаренко В.В. /
30 UAH
Коханський В.К. /
500 UAH
Троян Ольга Олегівна /
50 UAH
Коберник Віталій Васильович /
50 UAH
Адаменко Марина /
100 UAH
Гавриленко Марина /
1 000 UAH
Аноним /
100 UAH
Ирина /
2 994 UAH
Аноним /
98 UAH
Аноним /
500 UAH
Guslavska Olga /
1 200 UAH
K /
26 UAH
Віталій Б. /
30 UAH
Артем /
200 UAH
Татьяна /
100 UAH
Андрей /
100 UAH
Ирина /
200 UAH
Рост /
200 UAH
Алена /
850 UAH
Галина /
50 UAH
Настя /
200 UAH
SG /
200 UAH
Анна /
100 UAH
Катя /
{Description}

November 6, 2013 a son was born in the Afanasiev family. It was a long-awaited child, and his parents have dreamed about his appearance for more than five years. But when Max was born a tragic situation has happened – he didn’t yell and so was immediately taken to the emergency room. The child was diagnosed with Cicatricial stenosis of the trachea. Anomala Pierre – Robin consisting of Syndrome Stclare. Media tracheostomy. Broncho – pulmonary dysplasia.

The baby couldn’t breathe, and aged 1.5 months he underwent surgery to install a tracheostomy (a tube in his throat), through which he now breathes. The tube needs constant monitoring and care, Maxim’s mother almost did not sleep to make sure that nothings gets into the hole, and sometimes she has to clean the tube every 15 minutes so that the child would not suffocate.
The doctor’s forecasts about Maxim’s “non-viability” did not materialize, he has not only began to hold his head straight, but he has also began to walk! Step-by-step, Maxim is struggling for a normal and fulfilling life! The first step on the way to recovery is a vacuum aspirator that removes extraneous particles and fluids from the respiratory tract.

When Maxim will turn 2 years old and he will grow up a bit, the doctors in Kiev in the OKHMATDYT Hospital will try to better his suffering and go for a surgery. But there are still lots of terrible ordeals for Maxim and his parents to go through. The tracheostomy has blocked the vocal cords, so Maxim still had not uttered a sound. Cicatricial stenosis of the trachea formed after his long artificial lung ventilation. Six long months Maxim has spent in intensive care, and aged 7 months he eventually came home.

Maxim’s mother wrote to us: “I want my son, like all kids, himself, to breath himself, to laugh and enjoye life, and so I could hear the long-awaited word “MOTHER”. Please, help us!”

The cost of the vacuum aspirator is 20 400 UAH.

Let’s help little Maxim to breathe freely! To participate in the project, click “Let’s help” button!

{Donors}
11 522 UAH
Іванов Сергій /
18 UAH
Комисаренко В.В. /
30 UAH
Коханський В.К. /
500 UAH
Троян Ольга Олегівна /
50 UAH
Коберник Віталій Васильович /
50 UAH
Адаменко Марина /
100 UAH
Гавриленко Марина /
1 000 UAH
Аноним /
100 UAH
Ирина /
2 994 UAH
Аноним /
98 UAH
Аноним /
500 UAH
Guslavska Olga /
1 200 UAH
K /
26 UAH
Віталій Б. /
30 UAH
Артем /
200 UAH
Татьяна /
100 UAH
Андрей /
100 UAH
Ирина /
200 UAH
Рост /
200 UAH
Алена /
850 UAH
Галина /
50 UAH
Настя /
200 UAH
SG /
200 UAH
Анна /
100 UAH
Катя /
{Result}
null
{Other projects}