fbpx
Let’s give a chance to see to little Dasha!
100% 
Сollected: 12 810 UAH
Needed: 12 810 UAH
This project is completed!
Thanks for the help!
SMS
Let’s give a chance to see to little Dasha!
12 810 UAH
собрано из 12 810 UAH
Supporters: G, Lena, Ковальова Надія Олексіївна, Наталья and more 12
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Ми щиро вдячні!
3 000 UAH
G
08.07.2015
1 000 UAH
G
08.07.2015
500 UAH
Lena
07.07.2015
100 UAH
Ковальова Надія Олексіївна
07.07.2015
200 UAH
Наталья
01.07.2015
500 UAH
Засновник
01.07.2015
100 UAH
Ковальова Надія Олексіївна
28.06.2015
200 UAH
Инна
24.06.2015
200 UAH
Вергілес Юлія
23.06.2015
50 UAH
Olga
23.06.2015
100 UAH
A
23.06.2015
100 UAH
Kateryna
23.06.2015
100 UAH
Атаманенко Поліна Петрівна
23.06.2015
5 000 UAH
Дима
23.06.2015
500 UAH
lena Raitcis
22.06.2015
10 UAH
Герасименко Наталья Станиславовна
22.06.2015
500 UAH
Котенева Наталія
16.06.2015
500 UAH
Olga
15.06.2015
150 UAH
anonim
12.06.2015
Donation amount
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Payment method
Liqpay
Whom should we thank?
You should accept Terms of Service to donate

We will send the donation success notice to this address

Awaiting for the safe payment page redirection...
Awaiting for the safe payment page redirection...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

Meet the beautiful little Ukrainian girl Gerasimenko Dasha from Enerhodar town. She is 2 years old, from the birth she has cataract of the left eye – her left eye can not see. Little Princess’d like to clearly see her white fluffy dog, to see her mother’s expressive eyes and see herself in the mirror. Her mother Natalia is raising her sick daughter alone. She is collecting money for Dasha’s operation more than a year because the father does not live with his family and does not pay child support. So Dasha’s mother Natalia, who, incidentally, has cataracts also, can not expect any support or help from someone. The operation needs to be done for Dasha up to her three years age. There left very little time for operation! 12 076 UAH is required for this operation. The operation is ready to be conducted for free by the doctors of  Ukrainian nationwide hospital in Kiev. Below you can see the account for the operation.

The cost of operation is 12 810 UAH.

Let’s help  little Dasha to get the chance to see the world around her! To participate in the project please click “Support!”

3 000 UAH
G /
1 000 UAH
G /
500 UAH
Lena /
100 UAH
Ковальова Надія Олексіївна /
200 UAH
Наталья /
500 UAH
Засновник /
100 UAH
Ковальова Надія Олексіївна /
200 UAH
Инна /
200 UAH
Вергілес Юлія /
50 UAH
Olga /
100 UAH
A /
100 UAH
Kateryna /
100 UAH
Атаманенко Поліна Петрівна /
5 000 UAH
Дима /
500 UAH
lena Raitcis /
10 UAH
Герасименко Наталья Станиславовна /
500 UAH
Котенева Наталія /
500 UAH
Olga /
150 UAH
anonim /
{Description}

Meet the beautiful little Ukrainian girl Gerasimenko Dasha from Enerhodar town. She is 2 years old, from the birth she has cataract of the left eye – her left eye can not see. Little Princess’d like to clearly see her white fluffy dog, to see her mother’s expressive eyes and see herself in the mirror. Her mother Natalia is raising her sick daughter alone. She is collecting money for Dasha’s operation more than a year because the father does not live with his family and does not pay child support. So Dasha’s mother Natalia, who, incidentally, has cataracts also, can not expect any support or help from someone. The operation needs to be done for Dasha up to her three years age. There left very little time for operation! 12 076 UAH is required for this operation. The operation is ready to be conducted for free by the doctors of  Ukrainian nationwide hospital in Kiev. Below you can see the account for the operation.

The cost of operation is 12 810 UAH.

Let’s help  little Dasha to get the chance to see the world around her! To participate in the project please click “Support!”

{Donors}
3 000 UAH
G /
1 000 UAH
G /
500 UAH
Lena /
100 UAH
Ковальова Надія Олексіївна /
200 UAH
Наталья /
500 UAH
Засновник /
100 UAH
Ковальова Надія Олексіївна /
200 UAH
Инна /
200 UAH
Вергілес Юлія /
50 UAH
Olga /
100 UAH
A /
100 UAH
Kateryna /
100 UAH
Атаманенко Поліна Петрівна /
5 000 UAH
Дима /
500 UAH
lena Raitcis /
10 UAH
Герасименко Наталья Станиславовна /
500 UAH
Котенева Наталія /
500 UAH
Olga /
150 UAH
anonim /
{Result}
null
{Other projects}