fbpx
FEED HOMELESS ANIMALS!
100% 
Сollected: 8 837.33 UAH
Needed: 8 837 UAH
This project is completed!
Thanks for the help!
SMS
FEED HOMELESS ANIMALS!
8 837.33 UAH
собрано из 8 837 UAH
Supporters: Іванов Сергій, Наташа, Наташа, SG and more 12
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Ми щиро вдячні!
4 500 UAH
Іванов Сергій
23.11.2015
100 UAH
наташа
24.09.2015
100 UAH
наташа
04.09.2015
200 UAH
SG
13.08.2015
100 UAH
Аліса
04.08.2015
1 UAH
Юрий
03.08.2015
1 500 UAH
Olga
30.07.2015
200 UAH
Анна
29.07.2015
1 000 UAH
Анна Колесова
15.07.2015
20 UAH
Anantolii
14.07.2015
10 UAH
Юрий
04.07.2015
500 UAH
Наталья
30.06.2015
22 UAH
KS
18.06.2015
500 UAH
Olga
15.06.2015
10 UAH
Александр
19.05.2015
10 UAH
Ольга
19.05.2015
10 UAH
Юрий
18.05.2015
Donation amount
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Payment method
Liqpay
Whom should we thank?
You should accept Terms of Service to donate

We will send the donation success notice to this address

Awaiting for the safe payment page redirection...
Awaiting for the safe payment page redirection...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

DSC_76832262054Dog is the only creature in the world that loves you more than itself. It is difficult to find an animal that can express its feelings better than a dog. Happiness, sadness, gratefulness and even remorse — everything can be read in its eyes. Look into the dog’s eyes and you will see the same things as in human’s. Certainly, dogs have what we call the soul. Dear dog lovers and simply concerned with homeless animals!!! We approach to you with the initiative to help the Sirius Shelter. Currently, it has over two thousand animals, and the stuff includes only five members who feed the animals night and day, carrying food for them. You can see the working condition s in the photos — there is a great lack of workers to take care of the animals. The stuff works 15-18 hours a day, in the heat up to +40°C and frost to –25°C. The food isDSC_7687 carried byIMG_7346 hand, and it is quite difficult to walk around 500 cages twice a day to bring food and water for the animals. We want to help the shelter and buy at least 10 carts for handing out food.

The cost of carts —UAH 8837.

Let’s help Sirius Shelter together! To take part in the project click “Let’s help!”

4 500 UAH
Іванов Сергій /
100 UAH
наташа /
100 UAH
наташа /
200 UAH
SG /
100 UAH
Аліса /
1 $
Юрий /
1 500 UAH
Olga /
200 UAH
Анна /
1 000 UAH
Анна Колесова /
20 UAH
Anantolii /
10 UAH
Юрий /
500 UAH
Наталья /
22 UAH
KS /
500 UAH
Olga /
10 UAH
Александр /
10 UAH
Ольга /
10 UAH
Юрий /
{Description}

DSC_76832262054Dog is the only creature in the world that loves you more than itself. It is difficult to find an animal that can express its feelings better than a dog. Happiness, sadness, gratefulness and even remorse — everything can be read in its eyes. Look into the dog’s eyes and you will see the same things as in human’s. Certainly, dogs have what we call the soul. Dear dog lovers and simply concerned with homeless animals!!! We approach to you with the initiative to help the Sirius Shelter. Currently, it has over two thousand animals, and the stuff includes only five members who feed the animals night and day, carrying food for them. You can see the working condition s in the photos — there is a great lack of workers to take care of the animals. The stuff works 15-18 hours a day, in the heat up to +40°C and frost to –25°C. The food isDSC_7687 carried byIMG_7346 hand, and it is quite difficult to walk around 500 cages twice a day to bring food and water for the animals. We want to help the shelter and buy at least 10 carts for handing out food.

The cost of carts —UAH 8837.

Let’s help Sirius Shelter together! To take part in the project click “Let’s help!”

{Donors}
4 500 UAH
Іванов Сергій /
100 UAH
наташа /
100 UAH
наташа /
200 UAH
SG /
100 UAH
Аліса /
1 $
Юрий /
1 500 UAH
Olga /
200 UAH
Анна /
1 000 UAH
Анна Колесова /
20 UAH
Anantolii /
10 UAH
Юрий /
500 UAH
Наталья /
22 UAH
KS /
500 UAH
Olga /
10 UAH
Александр /
10 UAH
Ольга /
10 UAH
Юрий /
{Result}
null
{Other projects}