fbpx
Prayer for the Blind
100% 
Сollected: 2 453 UAH
Needed: 1 549 UAH
This project is completed!
Thanks for the help!
SMS
Prayer for the Blind
2 453 UAH
собрано из 1 549 UAH
Supporters: Трансфер із загальних внесків фонду, Інкасація боксу and Трансфер
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Donation amount
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Payment method
Liqpay
Whom should we thank?
You should accept Terms of Service to donate

We will send the donation success notice to this address

Awaiting for the safe payment page redirection...
Awaiting for the safe payment page redirection...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

Every Christian family in home library contains at least one prayer, and in moments of joy or despair, can pick up this book and turn to the Lord.

We often do not appreciate their physical abilities, complain about life and think about the daily bustle. But among us are people who have learned to enjoy life and the world around them, not being able to see him. And alone were inaccessible to people with disabilities of prayer.

Six months ago, in Ukraine, with the blessing of Patriarch of Kyiv and All Rus Ukraine Filaret and with the support of philanthropists first came prayer for the visually impaired in Braille in the Ukrainian language. Prayer is made through the efforts of the Synodal Department for charity and social service of the Ukrainian Orthodox Church Kiev Patriarchate Eleos-Ukraine.

Unfortunately, it’s very necessary book was published in a limited edition, and a huge number of Ukrainians is blind only dream of personal communication with God.

The solution to this problem in the Zhytomyr region committed our friends and partners – Ukrainian Charity Foundation. In summer, the Foundation held a charity event, during which the collected funds for the purchase of the Prayer Book in Braille, and then appealed to the Let’s Help International Charitable Foundation with a request to assist in the manufacture of Prayer Books and, if necessary, funding partially project. We are happy to respond to that call.

Let’s help Foundation asked the Synodal department of social service and charity UOC-KP and received permission to use a Braille template for printing charity edition of the Prayer Book. By order of recording House Republican Fund and the printing of Ukrainian Society of the Blind shall manufacture 10 copies of the book.

Produce 10 prayer book in Braille is quite inexpensive – UAH 1 548.80. Part of the amount – UAH 643.25 – already collected by Ukrainian Charity Foundation. The remaining amount allocated Let’s Help Foundation.

904 UAH
Трансфер із загальних внесків фонду /
906 UAH
Трансфер /
643 UAH
Інкасація боксу /
{Description}

Every Christian family in home library contains at least one prayer, and in moments of joy or despair, can pick up this book and turn to the Lord.

We often do not appreciate their physical abilities, complain about life and think about the daily bustle. But among us are people who have learned to enjoy life and the world around them, not being able to see him. And alone were inaccessible to people with disabilities of prayer.

Six months ago, in Ukraine, with the blessing of Patriarch of Kyiv and All Rus Ukraine Filaret and with the support of philanthropists first came prayer for the visually impaired in Braille in the Ukrainian language. Prayer is made through the efforts of the Synodal Department for charity and social service of the Ukrainian Orthodox Church Kiev Patriarchate Eleos-Ukraine.

Unfortunately, it’s very necessary book was published in a limited edition, and a huge number of Ukrainians is blind only dream of personal communication with God.

The solution to this problem in the Zhytomyr region committed our friends and partners – Ukrainian Charity Foundation. In summer, the Foundation held a charity event, during which the collected funds for the purchase of the Prayer Book in Braille, and then appealed to the Let’s Help International Charitable Foundation with a request to assist in the manufacture of Prayer Books and, if necessary, funding partially project. We are happy to respond to that call.

Let’s help Foundation asked the Synodal department of social service and charity UOC-KP and received permission to use a Braille template for printing charity edition of the Prayer Book. By order of recording House Republican Fund and the printing of Ukrainian Society of the Blind shall manufacture 10 copies of the book.

Produce 10 prayer book in Braille is quite inexpensive – UAH 1 548.80. Part of the amount – UAH 643.25 – already collected by Ukrainian Charity Foundation. The remaining amount allocated Let’s Help Foundation.

{Donors}
904 UAH
Трансфер із загальних внесків фонду /
906 UAH
Трансфер /
643 UAH
Інкасація боксу /
{Result}
null
{Other projects}