fbpx
Mikhaylo will see!
100% 
Сollected: 12 577 UAH
Needed: 12 577 UAH
This project is completed!
Thanks for the help!
SMS
Mikhaylo will see!
12 577 UAH
собрано из 12 577 UAH
Supporters: Благодійні внески від фізосіб (BLACK BOX), Галина and Анонім
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Donation amount
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Payment method
Liqpay
Whom should we thank?
You should accept Terms of Service to donate

We will send the donation success notice to this address

Awaiting for the safe payment page redirection...
Awaiting for the safe payment page redirection...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

Ponomaryov Mikhaylo, 3 years old, Bucha

Mom and Dad were waiting for their little boy to be born healthy – there were no problems noticed during Mom’s pregnancy. On the tenth day after Mihaylo’s birth the doctors have detected a heart defect. After another 8 months it became clear that the boy was born with congenital cataracts in both eyes. oday there is really no time left and little Ponomaryov and Mikhaylo need surgery on both eyes – Phacoemulsification and the establishment intraocular lenses (artificial lenses), his sight is getting worse every day (now he needs to wear glasses with – 10 and -13 diopters). Due to the difficult financial situations, the parents are unable to pay for their son’s operation. We really need your help and participation!

The surgery cost is 12 331 UAH (invoice).

Every your 10 UAH can change a child’s life.  

Let’s help Mikhaylo to see the world around him! To participate in the project, click the “Let’s Help”!

* The amount indicated on the site is 12 577 UAH – included commission for transfer of funds..

** In case of exceeding the specified amount, funds will be transferred on the urgent projects at the discretion of the Fund.

***По медицинским показаниям операция долго откладывалась. По прошествии долгих месяцев ребенку сделали повторные анализы и допустили к операции. ОХМАДИТ к тому времени смог предоставить бесплатные хрусталики для операции и мама все средства попросила направить на помощь другим больным деткам.

9 477 UAH
Благодійні внески від фізосіб (BLACK BOX) /
3 000 UAH
Галина /
100 UAH
Анонім /
{Description}

Ponomaryov Mikhaylo, 3 years old, Bucha

Mom and Dad were waiting for their little boy to be born healthy – there were no problems noticed during Mom’s pregnancy. On the tenth day after Mihaylo’s birth the doctors have detected a heart defect. After another 8 months it became clear that the boy was born with congenital cataracts in both eyes. oday there is really no time left and little Ponomaryov and Mikhaylo need surgery on both eyes – Phacoemulsification and the establishment intraocular lenses (artificial lenses), his sight is getting worse every day (now he needs to wear glasses with – 10 and -13 diopters). Due to the difficult financial situations, the parents are unable to pay for their son’s operation. We really need your help and participation!

The surgery cost is 12 331 UAH (invoice).

Every your 10 UAH can change a child’s life.  

Let’s help Mikhaylo to see the world around him! To participate in the project, click the “Let’s Help”!

* The amount indicated on the site is 12 577 UAH – included commission for transfer of funds..

** In case of exceeding the specified amount, funds will be transferred on the urgent projects at the discretion of the Fund.

***По медицинским показаниям операция долго откладывалась. По прошествии долгих месяцев ребенку сделали повторные анализы и допустили к операции. ОХМАДИТ к тому времени смог предоставить бесплатные хрусталики для операции и мама все средства попросила направить на помощь другим больным деткам.

{Donors}
9 477 UAH
Благодійні внески від фізосіб (BLACK BOX) /
3 000 UAH
Галина /
100 UAH
Анонім /
{Result}
null
{Other projects}