fbpx
Medical infant formula for little Dmitry
100% 
Сollected: 19 380 UAH
Needed: 19 380 UAH
This project is completed!
Thanks for the help!
SMS
Medical infant formula for little Dmitry
19 380 UAH
собрано из 19 380 UAH
Supporters: Іванов Сергій, Мария, Екатерина, GLX and more 8
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Ми щиро вдячні!
10 170 UAH
Іванов Сергій
19.11.2015
1 000 UAH
Мария
12.11.2015
50 UAH
Екатерина
12.11.2015
200 UAH
GLX
11.11.2015
200 UAH
Саша
11.11.2015
200 UAH
Наталья
11.11.2015
50 UAH
Андрущенко Маргарита Mихайловна
10.11.2015
50 UAH
Ольга
10.11.2015
200 UAH
Татьяна
10.11.2015
200 UAH
Олена
10.11.2015
500 UAH
Nato
10.11.2015
100 UAH
SGO
07.11.2015
6 460 UAH
Засновники
03.11.2015
Donation amount
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Payment method
Liqpay
Whom should we thank?
You should accept Terms of Service to donate

We will send the donation success notice to this address

Awaiting for the safe payment page redirection...
Awaiting for the safe payment page redirection...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

Those people have turned to us in a great despair. Dmitry and Vladislav were born on 14 April this year, the long-awaited children of father Dennis and mother of Tatiana. In the hospital the doctors told them that one boy probably will not be able to survive as little Dmitry was diagnosed with phenylketonuria. Children born with with this disease are not able to metabolize phenylalanine (a protein), which due to this rests in the blood. Every 4 days parents send the blood of their child to the lab to monitor the level of protein. In the body little baby food turn into toxins that remain and destroy the body, the effects of this are really terrible and if not treated, they may lead to mental retardation and other diseases. This abnormally high amount of protein interferes with the normal development of the brain and seriously affects the nervous system of the child.

Now Dmitry needs a strict diet and a course of special infant formulas that do not contain protein, but have all the necessary vitamins. The parents do not have those infant formulas for las three months, Dmitry’s health is deteriorating, but they cannot afford to buy such expensive formulas! Dad is working almost 24/7, mother is on maternity leave with little Dmitry and his brother Vladislav. They do not have any money at all, parents already have large debts. An ordinary family from Vinnytsia can not afford an infant formula which costs 700 UAH per can and is enough only for 4 days, the price is completely exorbitant, but it’s the price of Dmitry’s life. Dmitry really has a chance to overcome this disease over time, with the help of special diets, but so far the baby is too small. We need to support Dmitry and his parents until baby will become at least 2 years old. We’ll be looking for more gainful work for his father, and support their family for a while. We have already purchased this infant formula enough to feed the baby for 1 month, and with your help, will do the same next month as well! Friends, let’s help together Dmitry to purchase expensive medical formula and a few months to be treated, for him this is vital!

The cost of medical infant formulas – 19 390 UAH.

Every your 10 UAH can change a child’s life.

Let’s help the little Dmitry to live a full life!

To participate in the project, click the “Let’s help” button!

* In case of exceeding the specified amount, funds will be transferred on the urgent projects at the discretion of the Fund.

10 170 UAH
Іванов Сергій /
1 000 UAH
Мария /
50 UAH
Екатерина /
200 UAH
GLX /
200 UAH
Саша /
200 UAH
Наталья /
50 UAH
Андрущенко Маргарита Mихайловна /
50 UAH
Ольга /
200 UAH
Татьяна /
200 UAH
Олена /
500 UAH
Nato /
100 UAH
SGO /
6 460 UAH
Засновники /
{Description}

Those people have turned to us in a great despair. Dmitry and Vladislav were born on 14 April this year, the long-awaited children of father Dennis and mother of Tatiana. In the hospital the doctors told them that one boy probably will not be able to survive as little Dmitry was diagnosed with phenylketonuria. Children born with with this disease are not able to metabolize phenylalanine (a protein), which due to this rests in the blood. Every 4 days parents send the blood of their child to the lab to monitor the level of protein. In the body little baby food turn into toxins that remain and destroy the body, the effects of this are really terrible and if not treated, they may lead to mental retardation and other diseases. This abnormally high amount of protein interferes with the normal development of the brain and seriously affects the nervous system of the child.

Now Dmitry needs a strict diet and a course of special infant formulas that do not contain protein, but have all the necessary vitamins. The parents do not have those infant formulas for las three months, Dmitry’s health is deteriorating, but they cannot afford to buy such expensive formulas! Dad is working almost 24/7, mother is on maternity leave with little Dmitry and his brother Vladislav. They do not have any money at all, parents already have large debts. An ordinary family from Vinnytsia can not afford an infant formula which costs 700 UAH per can and is enough only for 4 days, the price is completely exorbitant, but it’s the price of Dmitry’s life. Dmitry really has a chance to overcome this disease over time, with the help of special diets, but so far the baby is too small. We need to support Dmitry and his parents until baby will become at least 2 years old. We’ll be looking for more gainful work for his father, and support their family for a while. We have already purchased this infant formula enough to feed the baby for 1 month, and with your help, will do the same next month as well! Friends, let’s help together Dmitry to purchase expensive medical formula and a few months to be treated, for him this is vital!

The cost of medical infant formulas – 19 390 UAH.

Every your 10 UAH can change a child’s life.

Let’s help the little Dmitry to live a full life!

To participate in the project, click the “Let’s help” button!

* In case of exceeding the specified amount, funds will be transferred on the urgent projects at the discretion of the Fund.

{Donors}
10 170 UAH
Іванов Сергій /
1 000 UAH
Мария /
50 UAH
Екатерина /
200 UAH
GLX /
200 UAH
Саша /
200 UAH
Наталья /
50 UAH
Андрущенко Маргарита Mихайловна /
50 UAH
Ольга /
200 UAH
Татьяна /
200 UAH
Олена /
500 UAH
Nato /
100 UAH
SGO /
6 460 UAH
Засновники /
{Result}
null
{Other projects}