fbpx
Cold through windows
100% 
Сollected: 89 899 UAH
Needed: 89 899 UAH
This project is completed!
Thanks for the help!
SMS
Cold through windows
89 899 UAH
собрано из 89 899 UAH
Supporters: ЛІГА:ЗАКОН, ТОВ
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Donation amount
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Payment method
Liqpay
Whom should we thank?
You should accept Terms of Service to donate

We will send the donation success notice to this address

Awaiting for the safe payment page redirection...
Awaiting for the safe payment page redirection...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

Friends, two weeks ago we have visited the retirement home in the Gruzke village. The retirement home is very cozy, but it is quiet cold due to the old windows. Administration  and the elderly are very afraid of cold winter that is coming. There are 22 people under care, almost half of whom are bedridden.

The administration of the institution carefully treats each of the elderly and even more! Together they grow vegetables and fruits for all the tenants, prepare pickles for the winter, make simple repairing of the building themselves. But their virtue is not limitless and some problems they simply cannot solve on their own. The building of the institution is almost the same age as most of it’s inhabitants. This is especially noticeable with the windows. They have needed to be replaced for quiet a long time now. Through mutilated  frames cold and droughts come in, and in the summer some windows just cannot be opened to let fresh air in.

The retirement home does not have enough money to replace the windows, but thanks to the funds that were collected at the LIGA ZAKON birthday party  we were able to solve this problem. Part of them was spent on the purchase of new windows. So soon the building will be provided by new quality windows. The life of the elderly will become more comfortable, and they will meet cold winter in warmth and comfort. Thank you!

The cost of the new plastic windows is 89 899,99 UAH.

89 899 UAH
ЛІГА:ЗАКОН, ТОВ /
{Description}

Friends, two weeks ago we have visited the retirement home in the Gruzke village. The retirement home is very cozy, but it is quiet cold due to the old windows. Administration  and the elderly are very afraid of cold winter that is coming. There are 22 people under care, almost half of whom are bedridden.

The administration of the institution carefully treats each of the elderly and even more! Together they grow vegetables and fruits for all the tenants, prepare pickles for the winter, make simple repairing of the building themselves. But their virtue is not limitless and some problems they simply cannot solve on their own. The building of the institution is almost the same age as most of it’s inhabitants. This is especially noticeable with the windows. They have needed to be replaced for quiet a long time now. Through mutilated  frames cold and droughts come in, and in the summer some windows just cannot be opened to let fresh air in.

The retirement home does not have enough money to replace the windows, but thanks to the funds that were collected at the LIGA ZAKON birthday party  we were able to solve this problem. Part of them was spent on the purchase of new windows. So soon the building will be provided by new quality windows. The life of the elderly will become more comfortable, and they will meet cold winter in warmth and comfort. Thank you!

The cost of the new plastic windows is 89 899,99 UAH.

{Donors}
89 899 UAH
ЛІГА:ЗАКОН, ТОВ /
{Result}
null
{Other projects}