fbpx
Two maladies, one family
100% 
Сollected: 102 597 UAH
Needed: 102 500 UAH
This project is completed!
Thanks for the help!
SMS
Two maladies, one family
102 597 UAH
собрано из 102 500 UAH
Supporters: Каканов С., Жанна, Хорошун Татьяна, Грудіна Вікторія Вадимівна and more 88
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Ми щиро вдячні!
11 300 UAH
Каканов С.
01.03.2016
200 UAH
Жанна
24.02.2016
50 UAH
Хорошун Татьяна
23.02.2016
10 UAH
Грудіна Вікторія Вадимівна
20.02.2016
300 UAH
Черкаський О.В.
19.02.2016
200 UAH
Александра
18.02.2016
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
16.02.2016
2 000 UAH
Галина
15.02.2016
50 UAH
Marina
05.02.2016
400 UAH
Aleksandra
04.02.2016
1 000 UAH
Галина
04.02.2016
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
03.02.2016
50 UAH
оксана
02.02.2016
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
23.01.2016
100 UAH
Олександр
21.01.2016
300 UAH
Анонім
19.01.2016
12 600 UAH
Ковалевич Е.В
19.01.2016
12 600 UAH
Бадах Е.В.
19.01.2016
100 UAH
Свят
15.01.2016
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
14.01.2016
100 UAH
Dmytro
13.01.2016
50 UAH
Лєра
11.01.2016
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
09.01.2016
200 UAH
Sergio
06.01.2016
1 000 UAH
Вакула В.
06.01.2016
100 UAH
Serge
30.12.2015
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
28.12.2015
100 UAH
Анонім
28.12.2015
35 UAH
Марина
26.12.2015
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
24.12.2015
200 UAH
SGO
23.12.2015
50 UAH
Василь
20.12.2015
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
17.12.2015
50 UAH
Ольга
16.12.2015
5 000 UAH
Валерий Сокол
16.12.2015
150 UAH
Ladya
15.12.2015
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
13.12.2015
4 000 UAH
Elena Galiguzova
11.12.2015
100 UAH
Юрий
11.12.2015
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
09.12.2015
50 UAH
Александр
09.12.2015
200 UAH
Борис
08.12.2015
200 UAH
Виктор
05.12.2015
500 UAH
Євгеній
04.12.2015
200 UAH
Olga
04.12.2015
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
03.12.2015
200 UAH
Elena Sh
03.12.2015
1 420 UAH
Інкасація Let's Help Box
03.12.2015
400 UAH
nadyn
02.12.2015
200 UAH
Владислав М
02.12.2015
100 UAH
Volodymyr Smith
02.12.2015
100 UAH
Serge
29.11.2015
100 UAH
Max
28.11.2015
200 UAH
Светлана Павловская
27.11.2015
100 UAH
Світлана
26.11.2015
100 UAH
Александр
25.11.2015
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
24.11.2015
2 000 UAH
Vito
23.11.2015
6 651 UAH
Інкасація Let's help Box (Веселка країн)
23.11.2015
20 000 UAH
Іванов Сергій
19.11.2015
200 UAH
Єлінська Зіновія
18.11.2015
200 UAH
Віталій
18.11.2015
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
18.11.2015
200 UAH
VOLODYMYR SMITH
13.11.2015
50 UAH
Ольга
13.11.2015
1 000 UAH
Галя
11.11.2015
20 UAH
алексей
10.11.2015
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
10.11.2015
3 857 UAH
Благодійні внески від фізосіб
10.11.2015
200 UAH
Ігор
08.11.2015
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
07.11.2015
100 UAH
SGO
07.11.2015
4 650 UAH
БАКОТЕК
04.11.2015
50 UAH
Serge
03.11.2015
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
03.11.2015
1 576 UAH
Інкасація Let's help Box
02.11.2015
200 UAH
Elena Sh
31.10.2015
200 UAH
Виктор
29.10.2015
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
29.10.2015
100 UAH
Сергей
29.10.2015
200 UAH
вадим
29.10.2015
200 UAH
Kseniya
26.10.2015
100 UAH
VLADIMIR SMITH
26.10.2015
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
22.10.2015
50 UAH
Артем
15.10.2015
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
12.10.2015
200 UAH
Ирина
07.10.2015
50 UAH
Настя
07.10.2015
50 UAH
Оксана
07.10.2015
250 UAH
РР
07.10.2015
100 UAH
VOLODYMYR SMITH
06.10.2015
1 728 UAH
Інкасація Lets help Bоx (Міське свято іжі)
05.10.2015
50 UAH
Катя
01.10.2015
Donation amount
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Payment method
Liqpay
Whom should we thank?
You should accept Terms of Service to donate

We will send the donation success notice to this address

Awaiting for the safe payment page redirection...
Awaiting for the safe payment page redirection...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

“God never gives you more than you can bear”.

Perhaps, the Syroty family keeps repeating these words again and again. Two maladies in one family have fell on their lot. Daniel, 12 years old has cancer (osteosarcoma of the lower third of the thigh), and small Myroslava, which is only 3 years old, has already undergone more than 10 surgeries. She has neurogenic bladder dysfunction related to the anomalies of the spine, causing the urinary tract infection. For the same reason occurs also urine incontinence. Her parents are changing her catheter 4-5 times a day during last three years. Myroslava’s renal function decreases with each passing day, the right kidney has already failed and urgently needs to be removed! Only one hospital in Spain has agreed to perform the surgery and is willing to take little Myroslava in. It has recently send the invoice and it’s sum reaches 100 000 UAH. The Syroty family hasn’t got such money at all …The parents are spending all their time with their children at various hospitals, Alex, the father, is working almost 24/7 via Internet, but this is far not enough provide his seriously ill children with all that’s needed. Myroslava is a very cheerful, strong, agile and kind girl, who has overcome lots of really hard surgeries, not every person goes through as many trials, as this little girl has. Let’s help little Myroslava to recover and give her a real chance for a full life!

The cost of the first phase of the operation  – 100.000 UAH. 

Every your 10 UAH. can change a child’s life. To participate in the project, click the “Let’s Help” button!

* In case of exceeding the specified amount, the funds will be transferred on the urgent projects at the discretion of the Fund.

11 300 UAH
Каканов С. /
200 UAH
Жанна /
50 UAH
Хорошун Татьяна /
10 UAH
Грудіна Вікторія Вадимівна /
300 UAH
Черкаський О.В. /
200 UAH
Александра /
100 UAH
VOLODYMYR SMITH /
2 000 UAH
Галина /
50 UAH
Marina /
400 UAH
Aleksandra /
1 000 UAH
Галина /
100 UAH
VOLODYMYR SMITH /
50 UAH
оксана /
100 UAH
VOLODYMYR SMITH /
100 UAH
Олександр /
12 600 UAH
Бадах Е.В. /
12 600 UAH
Ковалевич Е.В /
300 UAH
Анонім /
100 UAH
Свят /
100 UAH
VOLODYMYR SMITH /
100 UAH
Dmytro /
50 UAH
Лєра /
100 UAH
VOLODYMYR SMITH /
200 UAH
Sergio /
1 000 UAH
Вакула В. /
{Description}

“God never gives you more than you can bear”.

Perhaps, the Syroty family keeps repeating these words again and again. Two maladies in one family have fell on their lot. Daniel, 12 years old has cancer (osteosarcoma of the lower third of the thigh), and small Myroslava, which is only 3 years old, has already undergone more than 10 surgeries. She has neurogenic bladder dysfunction related to the anomalies of the spine, causing the urinary tract infection. For the same reason occurs also urine incontinence. Her parents are changing her catheter 4-5 times a day during last three years. Myroslava’s renal function decreases with each passing day, the right kidney has already failed and urgently needs to be removed! Only one hospital in Spain has agreed to perform the surgery and is willing to take little Myroslava in. It has recently send the invoice and it’s sum reaches 100 000 UAH. The Syroty family hasn’t got such money at all …The parents are spending all their time with their children at various hospitals, Alex, the father, is working almost 24/7 via Internet, but this is far not enough provide his seriously ill children with all that’s needed. Myroslava is a very cheerful, strong, agile and kind girl, who has overcome lots of really hard surgeries, not every person goes through as many trials, as this little girl has. Let’s help little Myroslava to recover and give her a real chance for a full life!

The cost of the first phase of the operation  – 100.000 UAH. 

Every your 10 UAH. can change a child’s life. To participate in the project, click the “Let’s Help” button!

* In case of exceeding the specified amount, the funds will be transferred on the urgent projects at the discretion of the Fund.

{Donors}
11 300 UAH
Каканов С. /
200 UAH
Жанна /
50 UAH
Хорошун Татьяна /
10 UAH
Грудіна Вікторія Вадимівна /
300 UAH
Черкаський О.В. /
200 UAH
Александра /
100 UAH
VOLODYMYR SMITH /
2 000 UAH
Галина /
50 UAH
Marina /
400 UAH
Aleksandra /
1 000 UAH
Галина /
100 UAH
VOLODYMYR SMITH /
50 UAH
оксана /
100 UAH
VOLODYMYR SMITH /
100 UAH
Олександр /
12 600 UAH
Бадах Е.В. /
12 600 UAH
Ковалевич Е.В /
300 UAH
Анонім /
100 UAH
Свят /
100 UAH
VOLODYMYR SMITH /
100 UAH
Dmytro /
50 UAH
Лєра /
100 UAH
VOLODYMYR SMITH /
200 UAH
Sergio /
1 000 UAH
Вакула В. /
{Result}
null
{Other projects}