fbpx
Infantile Cerebral Palsy (ICP) is not a doom!
100% 
Сollected: 27 190 UAH
Needed: 27 190 UAH
This project is completed!
Thanks for the help!
SMS
Infantile Cerebral Palsy (ICP) is not a doom!
27 190 UAH
собрано из 27 190 UAH
Supporters: Засновники
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Donation amount
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Payment method
Liqpay
Whom should we thank?
You should accept Terms of Service to donate

We will send the donation success notice to this address

Awaiting for the safe payment page redirection...
Awaiting for the safe payment page redirection...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

Oleksandr Oliinyk, 11 years old, Ternopil town.

Even though Sashko is only eleven years old he knows really well what is an everyday pain, suffering, helplessness and 3-4 hours of painful procedures to make his body listen to him and move… Sashko has terrible diagnosis – ICP, double hemiplegia, convulsive syndrome.

11055353_693624004098947_4326800267419670994_n1560767_641859802608701_5805279792646367439_nHe can walk only when supported by two hands. He also cannot sit, eat or drink himself and gets dressed with the help of relatives. To our Fund turned Sashko’s mother, Mariia Oliinyk, despaired woman who raises Sashko and gives 4 hours a day for the last eleven years to painful exercises for her son to prevent his legs from atrophy. Do you want to see the power of mother’s love? Here it is! Sashko’s mother does not give up or stop before anything. She believes that her son will be able to walk himself. To make this happen Sashko has to undergo rehabilitation every year in International Clinic of Rehabilitation named after Koziavkin in the City of Truskavets. There are no other clinics like this in Ukraine. Several years Sashko has been treated there and had really good results. His condition got better, he became more active a1978640_482577468536936_2131431503_nnd now can pronounce more sounds. Moreover, his seizures decreased. Mother Mariia has a strong belief that Sashko will walk himself. Our Fund has paid for 2 treatment courses in May and September, the purchase of a new stroller and velosimulator. We will make every effort to support the family in future and we are sure that soon Sashko will visit us on his own legs! We are waiting for our healthy Sashko!

Below you can read the letter from Sashko’s mother written in Ukrainian.

Лист від мами Сашка

27 190 UAH
Засновники /
{Description}

Oleksandr Oliinyk, 11 years old, Ternopil town.

Even though Sashko is only eleven years old he knows really well what is an everyday pain, suffering, helplessness and 3-4 hours of painful procedures to make his body listen to him and move… Sashko has terrible diagnosis – ICP, double hemiplegia, convulsive syndrome.

11055353_693624004098947_4326800267419670994_n1560767_641859802608701_5805279792646367439_nHe can walk only when supported by two hands. He also cannot sit, eat or drink himself and gets dressed with the help of relatives. To our Fund turned Sashko’s mother, Mariia Oliinyk, despaired woman who raises Sashko and gives 4 hours a day for the last eleven years to painful exercises for her son to prevent his legs from atrophy. Do you want to see the power of mother’s love? Here it is! Sashko’s mother does not give up or stop before anything. She believes that her son will be able to walk himself. To make this happen Sashko has to undergo rehabilitation every year in International Clinic of Rehabilitation named after Koziavkin in the City of Truskavets. There are no other clinics like this in Ukraine. Several years Sashko has been treated there and had really good results. His condition got better, he became more active a1978640_482577468536936_2131431503_nnd now can pronounce more sounds. Moreover, his seizures decreased. Mother Mariia has a strong belief that Sashko will walk himself. Our Fund has paid for 2 treatment courses in May and September, the purchase of a new stroller and velosimulator. We will make every effort to support the family in future and we are sure that soon Sashko will visit us on his own legs! We are waiting for our healthy Sashko!

Below you can read the letter from Sashko’s mother written in Ukrainian.

Лист від мами Сашка

{Donors}
27 190 UAH
Засновники /
{Result}
null
{Other projects}