fbpx
(Українська) Благодійний вечір Анастасії Малової-Гардт
% 
Сollected: 4 400 UAH
Needed: 0 UAH
SMS
(Українська) Благодійний вечір Анастасії Малової-Гардт
Supporters: Anastasia , Яна, Mykola and Леся Липовка
Donation amount
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Payment method
Liqpay
Whom should we thank?
You should accept Terms of Service to donate

We will send the donation success notice to this address

Awaiting for the safe payment page redirection...
Awaiting for the safe payment page redirection...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

(Українська) Запрошую на зустріч мого 36 року в житті!

Так! Так! Це буде мій День народження, який я хочу розділити з Вами!

Ще я хочу, аби в цей день в світі з’явилось більше доброти, посмішок, усвідомленості, щирих сліз і залишилося відчуття теплоти в кожного гостя.

Обіцяю вас надихнути!
Розповім 36 історій зі свого життя, які стали для мене уроком.

Ще будуть частування від моїх друзів. Цікаві зустрічі та знайомства.

Можете брати з собою дітей, буде працювати дитяча кімната.

Обіцяю секретного WOW-гостя для інтимності вечора!
(І це не музикант)

А найголовніше, що це «Благодійний вечір», зібрані кошти від якого підуть на підтримку проектів:
Хто якщо не ми? Допомога дітям України з інвалідністю та МБФ Let’s help, місія якого #гідна_старість вже сьогодні.

Вартість участі: 500 грн

3 500 UAH
Anastasia /
200 UAH
Яна /
500 UAH
Mykola /
200 UAH
Леся Липовка /
{Description}

(Українська) Запрошую на зустріч мого 36 року в житті!

Так! Так! Це буде мій День народження, який я хочу розділити з Вами!

Ще я хочу, аби в цей день в світі з’явилось більше доброти, посмішок, усвідомленості, щирих сліз і залишилося відчуття теплоти в кожного гостя.

Обіцяю вас надихнути!
Розповім 36 історій зі свого життя, які стали для мене уроком.

Ще будуть частування від моїх друзів. Цікаві зустрічі та знайомства.

Можете брати з собою дітей, буде працювати дитяча кімната.

Обіцяю секретного WOW-гостя для інтимності вечора!
(І це не музикант)

А найголовніше, що це «Благодійний вечір», зібрані кошти від якого підуть на підтримку проектів:
Хто якщо не ми? Допомога дітям України з інвалідністю та МБФ Let’s help, місія якого #гідна_старість вже сьогодні.

Вартість участі: 500 грн

{Donors}
3 500 UAH
Anastasia /
200 UAH
Яна /
500 UAH
Mykola /
200 UAH
Леся Липовка /
{Result}
null
{Other projects}