fbpx
Симфонія добра
% 
Зібрано: 285 610 UAH
Необхідно: 0 UAH
SMS
Симфонія добра
Підтримали Олена, Можній Ігор, Вера , Олександр та ще 27
Ми щиро вдячні!
148 920
25.02.2020
500
Олена
09.02.2020
30 000
Можній Ігор
03.01.2020
50 000
Вера
25.12.2019
120
Олександр
25.12.2019
100
Anton
25.12.2019
210
Ольга
25.12.2019
210
Vitalii
24.12.2019
200
Alex
24.12.2019
3 000
Василь
24.12.2019
30 000
Анонімус
24.12.2019
90
Mikhail
24.12.2019
9 000
Віктор
24.12.2019
60
Vitalii
24.12.2019
30
Valeria
24.12.2019
100
Vitality
24.12.2019
60
Опорллп
24.12.2019
500
Слава
24.12.2019
30
Юлия
24.12.2019
30
July
24.12.2019
210
Анастасия
24.12.2019
8 900
Малахова Елена
24.12.2019
150
П
24.12.2019
30
Спр
24.12.2019
200
Апр
24.12.2019
200
Впр
24.12.2019
200
Ап
24.12.2019
100
П
24.12.2019
60
Апр
24.12.2019
100
Впп
24.12.2019
2 000
П
24.12.2019
100
Ап
24.12.2019
200
Каріна
24.12.2019
Розмір благодійного внеску
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Спосіб платежу
Liqpay
Персональні дані
Ви повинні прийняти Умови, щоб продовжити

Ми надішлемо повідомлення про отримання пожертви на ваш email

Awaiting for the safe payment page redirection...
Перенаправлення на безпечну сторінку платежу...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

«Віддай людині крихітку себе. За це душа поповнюється світлом»

Ліна Костенко

148 920 UAH
Аноним /
500 UAH
Олена /
30 000 UAH
Можній Ігор /
50 000 UAH
Вера /
120 UAH
Олександр /
100 UAH
Anton /
210 UAH
Ольга /
210 UAH
Vitalii /
200 UAH
Alex /
3 000 UAH
Василь /
30 000 UAH
Анонімус /
90 UAH
Mikhail /
9 000 UAH
Віктор /
60 UAH
Vitalii /
30 UAH
Valeria /
100 UAH
Vitality /
60 UAH
Опорллп /
500 UAH
Слава /
30 UAH
Юлия /
30 UAH
July /
210 UAH
Анастасия /
8 900 UAH
Малахова Елена /
150 UAH
П /
30 UAH
Спр /
200 UAH
Апр /
{Description}

«Віддай людині крихітку себе. За це душа поповнюється світлом»

Ліна Костенко

{Donors}
148 920 UAH
Аноним /
500 UAH
Олена /
30 000 UAH
Можній Ігор /
50 000 UAH
Вера /
120 UAH
Олександр /
100 UAH
Anton /
210 UAH
Ольга /
210 UAH
Vitalii /
200 UAH
Alex /
3 000 UAH
Василь /
30 000 UAH
Анонімус /
90 UAH
Mikhail /
9 000 UAH
Віктор /
60 UAH
Vitalii /
30 UAH
Valeria /
100 UAH
Vitality /
60 UAH
Опорллп /
500 UAH
Слава /
30 UAH
Юлия /
30 UAH
July /
210 UAH
Анастасия /
8 900 UAH
Малахова Елена /
150 UAH
П /
30 UAH
Спр /
200 UAH
Апр /
{Result}
null
{Other projects}