fbpx
Ми можемо врятувати Павлика!
100% 
Зібрано: 60 650 UAH
Необхідно: 60 300 UAH
Збір коштів на цей проект завершено!
Дякуємо за допомогу!
SMS
Ми можемо врятувати Павлика!
60 650 UAH
собрано из 60 300 UAH
Підтримали Внесок засновників, Елена, Шурка та Евгений К. и Евгений Б.
Кампания была завершена, и сбор пожертвований остановлен. Спасибо за вашу поддержку!
Розмір благодійного внеску
UAH
Please enter valid amount
from 20 to 50000 UAH
Спосіб платежу
Liqpay
Персональні дані
Ви повинні прийняти Умови, щоб продовжити

Ми надішлемо повідомлення про отримання пожертви на ваш email

Awaiting for the safe payment page redirection...
Перенаправлення на безпечну сторінку платежу...

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://letshelp.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо!», далі іменується «Фонд», в особі директора Бондаренко Ольги Григорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,.

Договір розміщено на сайті https://letshelp.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЕКТИ» _Новини проекту.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

Сегодня от неравнодушия каждого из нас зависит полноценная жизнь 14-летнего Павла Щербака. Мама мальчика просит помощи для сына, который в конце лета на отдыхе неудачно нырнул в воду, получив перелом четырех грудных позвонков и на сегодняшний день находится в травматологическом отделении. Ему необходима срочная операция в Харьковском институте патологии позвоночника и суставов им. Ситенко.

Срочность ситуации заключается в наличии раздробления одного из позвонков, обломок которого находится в середине костного мозга и одно неправильное движение может парализовать парня.

Для операции сейчас необходимо закупить набор имплантатов для позвоночника, стоимостью 60 300 грн. Врачи заверили, если сделать операцию сейчас, то уже после нескольких месяцев реабилитации ребенок снова сможет ходить.

Конечно, мама мальчика таких средств не имеет, но она делает все возможное для спасения сына.

Друзья, чтобы спасти здоровье Павла Щербака нам необходимо как можно быстрее собрать 60 300 грн.

*В случае превышения указанной суммы, средства будут переведены на неотложные проекты по усмотрению Фонда.

3 300 UAH
Внесок засновників /
100 UAH
Елена /
250 UAH
Шурка /
57 000 UAH
Евгений К. и Евгений Б. /
{Description}

Сегодня от неравнодушия каждого из нас зависит полноценная жизнь 14-летнего Павла Щербака. Мама мальчика просит помощи для сына, который в конце лета на отдыхе неудачно нырнул в воду, получив перелом четырех грудных позвонков и на сегодняшний день находится в травматологическом отделении. Ему необходима срочная операция в Харьковском институте патологии позвоночника и суставов им. Ситенко.

Срочность ситуации заключается в наличии раздробления одного из позвонков, обломок которого находится в середине костного мозга и одно неправильное движение может парализовать парня.

Для операции сейчас необходимо закупить набор имплантатов для позвоночника, стоимостью 60 300 грн. Врачи заверили, если сделать операцию сейчас, то уже после нескольких месяцев реабилитации ребенок снова сможет ходить.

Конечно, мама мальчика таких средств не имеет, но она делает все возможное для спасения сына.

Друзья, чтобы спасти здоровье Павла Щербака нам необходимо как можно быстрее собрать 60 300 грн.

*В случае превышения указанной суммы, средства будут переведены на неотложные проекты по усмотрению Фонда.

{Donors}
3 300 UAH
Внесок засновників /
100 UAH
Елена /
250 UAH
Шурка /
57 000 UAH
Евгений К. и Евгений Б. /
{Result}
null
{Other projects}